UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna
Zgromadzenia publiczne

Prawo organizowania zgromadzeń publicznych wynika z przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1485).

Informacje o sposobach kierowania do Prezydenta Olsztyna zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia zostały opisane w karcie usługi KU-KOL-03 Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego.

Na podstawie ustawy Prawo o zgromadzeniach, Prezydent Olsztyna udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscach i terminach organizowanych zgromadzeń.

Zgromadzenia publiczne w 2018 roku:
Termin Miejsce
2018-06-16 Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2018-06-15 Olsztyn, Wysoka Brama
2018-06-15 Olsztyn, chodnik ul. Emilii Plater przed Urzędem Marszałkowskim
2018-06-14 Olsztyn, Wysoka Brama
2018-06-14 Olsztyn, chodnik ul. Emilii Plater przed Urzędem Marszałkowskim
2018-06-13 Olsztyn, Wysoka Brama
2018-06-13 Olsztyn, chodnik ul. Emilii Plater przed Urzędem Marszałkowskim
2018-06-12 Olsztyn, Wysoka Brama
2018-06-12 Olsztyn, chodnik ul. Emilii Plater przed Urzędem Marszałkowskim
2018-06-11 Olsztyn, Wysoka Brama
2018-06-11 Olsztyn, chodnik ul. Emilii Plater przed Urzędem Marszałkowskim
2018-06-08 Olsztyn, Wysoka Brama
2018-06-07 Olsztyn, Wysoka Brama
2018-06-06 Olsztyn, Wysoka Brama
2018-06-05 Olsztyn, Wysoka Brama
2018-06-04 Olsztyn, Wysoka Brama
2018-06-01 Olsztyn, Wysoka Brama
2018-05-30 Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1
2018-05-26 Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2018-05-23 Olsztyn, Stare Miasto przy scenie staromiejskiej
2018-05-23 Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1
2018-05-20 Olsztyn, ul. Św. Barbary
2018-05-13 Olsztyn,chodnik u zbiegu 11 Listopada i1 Maja (przed ratuszem)
2018-05-12 Olsztyn, ul. Św. Barbary
2018-05-12 Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2018-05-08 Olsztyn, Pl. Konsulatu Polskiego
2018-05-02 Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1
2018-05-01 Olsztyn, Pl. Konsulatu Polskiego
2018-04-24 Olsztyn, chodnik ul. Emilii Plater przed Urzędem Marszałkowskim
2018-04-10 Olsztyn, Pl. Solidarności
2018-03-30 Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2018-03-25 Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2018-03-23 Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2018-03-17 Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2018-03-08 Olsztyn, Pl. Jana Pawła II, Stare Miasto
2018-03-01 Olsztyn, przed Sądem Rejonowym przy pomniku AK
2018-03-01 Olsztyn, Stare Miasto, południowo-wschodni róg Starego Ratusza
2018-03-01 Olsztyn, przed Sądem Rejonowym przy pomniku AK
2018-02-25 Olsztyn, Skwer Gen. Emila Augusta Fieldorfa
2018-02-14 Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie, Staromiejska, 11 Listopada, Pl. Jana Pawła II, Erwina Kruka,Mickiewicza, Głowackiego do pl.Solidarności.
2018-02-14 Olsztyn, przed Sądem Rejonowym przy pomniku AK
2018-01-21 Olsztyn, ul. Jarocka przy pomniku Kętrzyńskiego
2018-01-21 Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2018-01-15 Olsztyn, ul. Mickiewicza 27

Zgromadzenia publiczne w 2017 roku:
Termin Miejsce
2017-12-20 Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków 44
2017-12-19 Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków 44
2017-12-18 Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków 44
2017-12-17 Olsztyn, przy Wysokiej Bramie , róg ul. Staromiejskiej i Nowowiejskiego
2017-12-13 Olsztyn, Plac Solidarności-przy pomniku Wolności Ojczyzny
2017-12-13 Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków 44
2017-12-10 Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków 44
2017-12-09 Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków 44
2017-12-08 Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków 44
2017-12-07 Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków 44
2017-12-06 Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków 44
2017-12-05 Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków 44
2017-11-26 Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków 44
2017-11-25 Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków 44
2017-11-24 Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków 44
2017-11-23 Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków 44
2017-11-22 Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków 44
2017-11-20  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim
2017-11-18 Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2017-11-14 Olsztyn, Pl. Solidarności przy pomniku
2017-10-25 Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2017-10-07 Olsztyn, Stare Miasto 33 (obok biblioteki)
2017-10-07  Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2017-10-03  Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1
2017-10-01  Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków 44
2017-09-30  Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2017-09-27  Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1
2017-09-24  Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2017-09-23  Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2017-09-22  Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2017-09-20  Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1
2017-09-17  Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2017-09-17  Olsztyn, Skwer Gen. Emila Augusta Fieldorfa
2017-09-16  Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2017-09-13  Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1
2017-09-12  Olsztyn, ul. Stare Miasto (przy scenie staromiejskiej)
2017-09-10  Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2017-09-09  Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2017-09-07  Olsztyn, Plac Jana Pawła II (pod Ratuszem)
2017-09-06  Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2017-09-06  Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1
2017-09-03  Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2017-09-02  Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2017-08-30  Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1
2017-08-27  Olsztyn, Plac Solidarności
2017-08-17  Olsztyn, Pl, Jana Pawła II przed Ratuszem
2017-08-16  Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków
2017-08-06  Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2017-07-25  Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków
2017-07-24  Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków
2017-07-23  Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków
2017-07-22  Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków
2017-07-19  Olsztyn, chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków
2017-07-13  Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1
2017-06-30  Olsztyn, Synów Pułku (na wysokości WSPR) - ul. Pstrowskiego - ul. Dworcowa -  ul. Żołnierska - ul. Obiegowa - ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Kościuszki - ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Kopernika (przejcie chodnikiem) - ul. Kopernika (przed urzędem wojewódzkim)
2017-06-28  Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2017-06-22  Olsztyn, Pl, Jana Pawła II 1
2017-06-20  Olsztyn, Pl, Jana Pawła II 1
2017-06-19  Olsztyn, ul. Piłsudskiego 7/9 przy Kuratorium Oświaty
2017-06-16  Olsztyn, ul. Piłsudskiego 7/9 przy Kuratorium Oświaty
2017-06-10  Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków,
2017-06-04  Olsztyn, Stare Miasto obok fontanny
2017-05-26  Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1
2017-05-13  Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1
2017-05-01  Olsztyn, Pl. Konsulatu Polskiego, pod kolumną Orła Białego
2017-04-20  Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków, przy pomniku przed Sądem Rejonowym
2017-04-10  Olsztyn, Pl. Solidarności
2017-04-06  Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1
2017-03-25  Olsztyn, Stare Miasto obok fontanny
2017-03-25  Olsztyn, okolice sceny i fontanny staromiejskiej
2017-03-21  Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2017-03-19  Olsztyn, Stare Miasto przy scenie staromiejskiej
2017-03-12  Olsztyn, CSR Ukiel
2017-03-11  Olsztyn, Stare Miasto przy scenie staromiejskiej
2017-03-11  Olsztyn, Stare Miasto 33, plac przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
2017-03-10  Olsztyn, Dworcowa 60, przy siedzibie RDOŚ
2017-03-09  Olsztyn, Plac Jana Pawła II (pod Ratuszem)
2017-03-08  Olsztyn, Stare Miasto 7
2017-03-08  Olsztyn, przed Ratuszem Pl. Jana Pawła II 1, 11 Listopada do sceny staromiejskiej
2017-03-04  Olsztyn, Ratusz, 11 Listopada, Stare Miasto (okolice fontanny)
2017-03-01  Olsztyn, Stare Miasto, 11 Listopada, pl. Jana Pawła II, Piłsudskiego (chodnik), Dąbrowszczaków, Mickiewicza, Głowackiego, Pl. Solidarności
2017-03-01  Olsztyn, plac przy Pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Olsztynie
2017-02-26   Olsztyn, przy pomniku gen. Fieldorfa ul. Wilczyńskiego
2017-02-21  Olsztyn, chodnik ul. Emilii Plater przed Urzędem Marszałkowskim
2017-02-11  Olsztyn, Stare Miasto obok fontanny
2017-02-09  Olsztyn, Plac Jana Pawła II (pod Ratuszem)
2017-02-07  Olsztyn, chodnik ul. Dąbrowszczaków 44
2017-01-22  Olsztyn, ul. Jarocka przy pomniku Wojciecha Kętrzyńskiego
2017-01-20  Olsztyn, Plac Jana Pawła II (pod Ratuszem)
2017-01-20  Olsztyn, Plac Jana Pawła II przed Ratuszem

Zgromadzenia publiczne w 2016 roku:
Termin Miejsce
2016-12-19  Olsztyn, pod Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie
2016-12-17  Olsztyn, chodnik ul. Kopernika przed Urzędem Wojewódzkim
2016-12-14  Olsztyn, Stare Miasto obok fontanny
2016-12-13  Olsztyn, Plac Jana Pawła II przed Ratuszem
2016-12-13  Olsztyn, Plac Solidarności przy pomniku Wolności Ojczyzny
2016-12-09  Olsztyn, plac św. Jana Pawła II (pod Ratuszem)
2016-12-03  Olsztyn, Stare Miasto koło fontanny
2016-11-27  Olsztyn, Stare Miasto obok fontanny
2016-11-24  Olsztyn, Plac przed Urzędem Miasta
2016-11-18  Olsztyn, Plac Jana Pawła II pod Ratuszem Miejskim
2016-11-04  Olsztyn, ul. Bałtycka 45, przejście dla pieszych przy budynku
2016-10-25  Olsztyn, Stare Miasto ul. Prosta
2016-10-24  Olsztyn, Stare Miasto
2016-10-16  Olsztyn, Stare Miasto przy Bibliotece
2016-10-15  Olsztyn, Stare Miasto (okolice fontanny)
2016-10-10  Olsztyn, jezdnia ulicy Kopernika i chodnik na wysokości wejścia do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
2016-10-08  Olsztyn, ul. Plac Jana Pawła II 1(plac przed Urzędem Miasta)
2016-10-03  Olsztyn, Stare Miasto - przy fontannie
2016-10-03  Olsztyn, Schody Urzędu Miasta Olsztyna, przejście chodnikami ul: 11 Listopada, Staromiejską na Stare Miasto 33 do sceny staromiejskiej
2016-09-24  Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2016-09-23  Olsztyn, Plac przed Urzędem Miasta
2016-09-18  Olsztyn, obok obelisku (formy przestrzennej) upamiętniającego Armię Krajową, stojącego przy skwerze im. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" (w rejonie kościoła p.w. bł. Franciszki Siedliskiej)
2016-09-14  Olsztyn, Aleja Piłsudskiego (chodnik) przy stadionie Stomil (przy cyrku)
2016-09-06  Olsztyn, Scena Staromiejska
2016-08-29  chodnik ul. Dąbrowszczaków do ul. Mickiewicza
2016-07-30  chodnik przed Sądem Rejonowym ul. Dąbrowszczaków 44, przejście chodnikiem ul. Dąbrowszczaków pod Sąd Okręgowy w Olsztynie
2016-06-10  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Emilii Plater 1 , ul. Tadeusza Kościuszki
2016-06-09  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Emilii Plater 1 , ul. Tadeusza Kościuszki
2016-06-08  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Emilii Plater 1 , ul. Tadeusza Kościuszki
2016-06-07  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Emilii Plater 1 , ul. Tadeusza Kościuszki
2016-06-06  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Emilii Plater 1 , ul. Tadeusza Kościuszki
2016-06-03  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Plater 1
2016-06-02  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Plater 1
2016-06-01  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Plater 1
2016-05-30  Olsztyn, chodnik przed Urzędem Wojewódzkim
2016-06-03  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Emilii Plater 1, ul. Tadeusza Kościuszki Postanowienie Prezydenta Olsztyna o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego
2016-06-02  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Emilii Plater 1, ul. Tadeusza Kościuszki Postanowienie Prezydenta Olsztyna o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego
2016-06-01  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Emilii Plater 1, ul. Tadeusza Kościuszki Postanowienie Prezydenta Olsztyna o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego
2016-05-31  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Emilii Plater 1, ul. Tadeusza Kościuszki Postanowienie Prezydenta Olsztyna o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego
2016-05-30  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Emilii Plater 1, ul. Tadeusza Kościuszki Postanowienie Prezydenta Olsztyna o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego
2016-05-25  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Emilii Plater 1, ul. Tadeusza Kościuszki Postanowienie Prezydenta Olsztyna o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego
2016-06-03  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Plater 1 Decyzja Prezydenta Olsztyna zakazująca organizacji zgromadzenia
2016-06-02  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Plater 1 Decyzja Prezydenta Olsztyna zakazująca organizacji zgromadzenia
2016-06-01  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Plater 1 Decyzja Prezydenta Olsztyna zakazująca organizacji zgromadzenia
2016-05-31  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Plater 1 Decyzja Prezydenta Olsztyna zakazująca organizacji zgromadzenia
2016-05-30  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Plater 1 Decyzja Prezydenta Olsztyna zakazująca organizacji zgromadzenia
2016-05-25  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Plater 1 Decyzja Prezydenta Olsztyna zakazująca organizacji zgromadzenia
2016-05-19  Olsztyn, wejście do Urzędu Wojewódzkiego od ul. Kopernika
2016-05-18  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Plater 1
2016-05-01  Olsztyn, Scena Staromiejska
2016-04-19  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Plater 1
2016-04-17  Olsztyn, Stare Miasto okolice Sceny Staromiejskiej
2016-04-09  Olsztyn, Plac przed wejściem głównym do Katedry - przejście prawym pasem ulic: Staszica, Staromiejska, Pl. Jedności Słowiańskiej, 11 Listopada, Pl. Jana Pawła II, Al. Piłsudskiego, (zakończenie) Pl. Solidarności. Zasadnicza część uroczystości odbędzie się na pl. Solidarności
2016-04-06  Olsztyn, Stare Miasto przy fontannie
2016-04-02  Olsztyn, Stare Miasto Scena Staromiejska
2016-04-01  Olsztyn, Przestrzeń pomiędzy Biblioteką Wojewódzką, a Restauracją Staromiejska
2016-03-28  Olsztyn, Al. Piłsudskiego przy stadionie Stomilu
2016-03-24  Olsztyn, ciąg pieszy przed Urzędem Marszałkowskim ul. Plater 1
2016-03-19  Olsztyn, Plac przy Bibliotece Wojewódzkiej Stare Miasto 33 - przejście chodnikami: Stare Miasto, Prosta, Mochnackiego, Szrajbera, Pieniężnego, Plac Jedności Słowiańskiej, Staromiejska, Stare Miasto
2016-03-01  Olsztyn, Ratusz, Piłsudskiego chodnikiem do Dąbrowszczaków, jezdnią Dąbrowszczaków, Mickiewicza, Głowackiego do Pl. Solidarności
2016-02-28  Olsztyn, skwer Fieldorfa ul. Wilczyńskiego
2016-02-12  Olsztyn, Al. Piłsudskiego całą jezdnią od siedziby Klubu Stomil Olsztyn do Pl. Jana Pawła II 1 - Ratusz, Decyzja Prezydenta Olsztyna zakazująca w części organizacji zgromadzenia
2016-01-24  Olsztyn, ul. Jarocka / Wilczyńskiego przy pomniku Kętrzyńskiego
2016-01-23  Olsztyn, Plac przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Stare Miasto,
ul. StaromiejskaZgromadzenia publiczne w 2015 roku:
Termin Miejsce
2015-12-27  Olsztyn, Stare Miasto Scena Staromiejska
2015-12-13  Olsztyn, Plac Solidarności (przy pomniku Wolności Ojczyzny)

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zgromadzenia publiczne
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2015-12-03 09:45:23
Wytworzył: Joanna Miller
Data wytworzenia: 2015-12-03
Odpowiedzialny: Joanna Miller
Ostatnio modyfikował: Joanna Miller
Data modyfikacji: 2020-12-13 09:53:50