UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XVII/208/15
Data podjęcia: 25-11-2015
Data opublikowania: 04-12-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 4556
Data wejścia w życie: 19-12-2015
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę, w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 14 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XVII/208/15 zmieniająca uchwałę, w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-11-17 11:34:32
Wytworzył: Zbigniew Karpowicz
Data wytworzenia: 2015-11-17
Odpowiedzialny: Zbigniew Karpowicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-12-04 15:25:14