UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XVII/198/15
Data podjęcia: 25-11-2015
Data opublikowania: 27-11-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 4342
Data wejścia w życie: 01-01-2016
Tytuł Uchwały: w sprawie opłaty miejscowej
Ewentualne adnotacje:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie uchwałą Nr 0102-512/15 z dnia 9.12.2015 r. w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XVII/198/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25.11.2015r. w sprawie opłaty miejscowej, uchwala co następuje:

stwierdza się nieważność § 5 ust. 1

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 28.5 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XVII/198/15 w sprawie opłaty miejscowej
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-11-17 10:37:03
Wytworzył: Dorota Lewkowicz
Data wytworzenia: 2015-11-17
Odpowiedzialny: Dorota Lewkowicz
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Łozowska
Data modyfikacji: 2018-12-10 09:40:39