UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Budżetu i Finansów - funkcjonująca do 07.01.2015r.

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:
a) koordynowanie procesu tworzenia projektu budżetu miasta,
b) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie miasta,
c) opiniowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych,
d) opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek,
e) opiniowanie projektów uchwał dotyczących przystępowania miasta do spółek, związków i porozumień,
f) opiniowanie innych projektów  uchwał  dotyczących  zakresu  działania Komisji,
g) analiza realizacji budżetu miasta,
h) opiniowanie zarządzaniem finansami Miasta,
i) opiniowanie przekształceń spółek miejskich.
Obsługuje Komisję: 
Aleksandra Witkowska tel. (89) 527-31-11 wew. 442

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Budżetu i Finansów - funkcjonująca do 07.01.2015r.
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2015-04-10 09:07:46
Wytworzył: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Data wytworzenia: 2015-04-10
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2015-04-10 09:16:19