UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

OGŁOSZENIE

Nazwa ogłoszenia:
Ogłoszenie o przetargu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zakup w 2015 r. usług związanych ze sporządzeniem opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej, z tytułu podziału nieruchomości oraz określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości jednorazowej opłaty z tytułu uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany

Data publikacji:
19-02-2015

Okres publikacji / termin składania ofert/wniosków:
27-02-2015

Dokumenty do pobrania:

Pokaż nieruchomość na mapie

DOC, 30 KB metryczka
DOC, 100 KB metryczka
DOC, 38.5 KB metryczka
DOC, 25.5 KB metryczka
DOC, 188 KB metryczka
DOC, 31 KB metryczka
DOC, 32 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zakup w 2015 r. usług związanych ze sporządzeniem opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej, z tytułu podziału nieruchomości oraz określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości jednorazowej opłaty z tytułu uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2015-02-19 13:45:18
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2015-02-19
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2015-03-02 14:34:15