UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Rodziny

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:
a) opiniowanie  projektów  uchwał  dotyczących  zakresu  działania Komisji,
b) kreowanie polityki prorodzinnej,
c) szeroko pojęta pomoc olsztyńskim rodzinom,
d) potrzeby olsztyńskich rodzin w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży,
e) formy opieki nad dziećmi i młodzieżą pozbawioną naturalnej opieki rodzicielskiej (całodobowe palcówki wychowawcze, rodzinne domy dziecka, pogotowie rodzinne, rodzicielstwo zastępcze  adopcyjne),
f) analizowanie uzyskanych informacji o sytuacji rodzin i opracowywanie na ich podstawie wniosków dla Rady,
g) opiniowanie działań z zakresu pomocy społecznej prowadzonej przez Miasto Olsztyn,
h) współpraca z różnymi organizacjami w zakresie kształtowania właściwych postaw w rodzinie,
i) współpraca z komisjami w sprawach związanych z zadaniami komisji.
Obsługuje Komisję: 
Cecylia Alancewicz tel. (89) 527-31-11 wew. 224

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Rodziny
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2015-01-19 12:07:44
Wytworzył: Lidia Dawid
Data wytworzenia: 2015-01-19
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-04-05 13:41:29