UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Inwestycji i Rozwoju

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:
a) zagadnienia dotyczące tworzenia warunków rozwoju gospodarczego miasta oraz pobudzania i wspierania przedsiębiorczości,
b) współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta oraz  stowarzyszeniami i organizacjami branżowym w zakresie:
    - kształtowania polityki przestrzennej i wizerunku funkcjonalno - kompozycyjnego miasta,
    - rozwoju przestrzennego miasta i rewitalizacji miasta, ochrony zabytków, sporządzania planów rozwoju społeczno - gospodarczego i strategii miasta,
c) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zbycia i nabycia nieruchomości przez miasto,
d) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
e) współpraca z Jednostkami Realizującymi Projekty oraz przyjmowanie informacji o stanie zaawansowaniu prac nad pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
f) ocena projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej pod kątem inwestycji infrastrukturalnych.
Obsługuje Komisję: 
Cecylia Alancewicz tel. (89) 527-31-11 wew. 224

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Inwestycji i Rozwoju
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2015-01-19 12:05:48
Wytworzył: Lidia Dawid
Data wytworzenia: 2015-01-19
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2016-09-13 07:40:44