UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:
a) targowiska miejskie, cmentarze komunalne, budownictwo komunalne, utrzymanie dróg gminnych, placów i mostów oraz organizacja ruchu drogowego,
b) budownictwo społeczne,
c) inicjowanie i ocena zadań związanych z funkcjonowaniem gospodarki komunalnej w mieście,
d) ochrona środowiska i gospodarka odpadami komunalnymi,
e) lokalny transport zbiorowy,
f) zaopatrzenie w energię cieplną, wodę i odprowadzanie ścieków,
g) kontrola okresowa prawidłowości realizacji, postępu robót i zabezpieczenia jednostek gospodarki komunalnej do sezonu eksploatacyjnego (wizje lokalne w terenie),
h) ocena działalności i realizacji wykonywania zadań i przyjętych programów przez spółki i jednostki organizacyjne miasta związane z gospodarką komunalną,
i) opiniowanie projektów uchwał dotyczących nazewnictwa ulic, mostów i placów,
j) współpraca z Zarządem Dróg Zieleni i Transportu.
Obsługuje Komisję: 
Joanna Bartkowska tel. (89) 527-31-11 wew. 442

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2015-01-19 12:01:35
Wytworzył: Lidia Dawid
Data wytworzenia: 2015-01-19
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-09-07 08:58:05