UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Stawki podatku leśnego na 2015 rok

Stawki podatku leśnego - osoby fizyczne i prawne:
  • od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m3 - stawka podatku wynosi 41,547 zł
  • dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka wskazana powyżej ulega obniżeniu o 50%

- obliczane według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2014, która wynosi 188,85 za 1 m3 (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.).
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Podatek leśny
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2014-12-16 09:44:26
Wytworzył: Zuzanna Umińska
Data wytworzenia: 2014-12-16
Odpowiedzialny: Dorota Lewkowicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2014-12-16 09:55:52