UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Stawki podatku rolnego na 2015 rok

Stawki podatku rolnego - osoby fizyczne i prawne:

  • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta - od 1 ha przeliczeniowego gruntów - stawka podatku wynosi 153,425 zł
  • dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 kwintali żyta - od 1 ha gruntów - stawka podatku wynosi 306,85 zł

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, która wynosi 61,37 za 1 dt (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015).

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Podatek rolny
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2014-12-16 09:43:20
Wytworzył: Zuzanna Umińska
Data wytworzenia: 2014-12-16
Odpowiedzialny: Dorota Lewkowicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2014-12-16 09:52:15