UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: III/14
Termin posiedzenia Rady: 18-12-2014
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Masta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Halina Ciunel

Planowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ślubowanie radnego.
 3. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Olsztyna.
 4. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Miasta.
 5. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 6. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna w roku 2015.
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 (nr rob. 7/14).
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nowego sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie (nr rob. 2/14).
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Olsztyna (nr rob. 8/14).
 10.  Projekt uchwały Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na rok 2014 (nr rob. 5/14).
 11.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2014-2029 (nr rob. 6/14).
 12.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływam 2014 roku (nr rob. 4/14).
 13.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Statutu Miasta Olsztyna (nr rob. 9/14).
 14.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miasta Olsztyna (nr rob. 10/14).
 15.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powołania stałych komisji VII kadencji  Rady Miasta Olsztyna i ustalenia przedmiotu ich działania (nr rob. 11/14).
 16.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji VII kadencji Rady Miasta Olsztyna (nr rob. 12/14).
 17.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Olsztyna oraz ustalenia jej składu osobowego (nr rob. 13/14).
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 20.  Sprawy różne.
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ślubowanie radnego.
 3. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Olsztyna.
 4. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Miasta.
 5. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 6. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna w roku 2015.
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 (nr rob. 7/14).
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nowego sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie (nr rob. 2/14).
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Olsztyna (nr rob. 8/14).
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miasta Olsztyna (nr rob. 10/14).
 11. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na rok 2014 (nr rob. 5/14).
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2014-2029 (nr rob. 6/14).
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływam 2014 roku (nr rob. 4/14).
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Statutu Miasta Olsztyna (nr rob. 9/14).
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powołania stałych komisji VII kadencji  Rady Miasta Olsztyna i ustalenia przedmiotu ich działania (nr rob. 11/14).
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji VII kadencji Rady Miasta Olsztyna (nr rob. 12/14).
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Olsztyna oraz ustalenia jej składu osobowego (nr rob. 13/14).
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 20. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 442,18 KB metryczka
PDF, 361,75 KB metryczka
PDF, 359,18 KB metryczka
PDF, 370,11 KB metryczka
PDF, 368,08 KB metryczka
PDF, 369,92 KB metryczka
PDF, 374,41 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,79 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 12,95 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
PDF, 12,89 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
PDF, 12,89 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 12,95 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,15 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,11 KB metryczka
PDF, 13,20 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: III Sesja Rady Miasta 18 grudnia 2014 r.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-12-10 15:50:36
Wytworzył: Sylwia Szech
Data wytworzenia: 2014-12-10
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-03-02 10:30:34