UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LVIII/909/14
Data podjęcia: 27-08-2014
Data opublikowania: 11-09-2014
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku, poz. 2966
Data wejścia w życie: 26-09-2014
Tytuł Uchwały: w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LVIII/909/14 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-08-19 09:32:21
Wytworzył: Błażej Gawroński
Data wytworzenia: 2014-08-19
Odpowiedzialny: Błażej Gawroński
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-09-17 13:15:48