UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LV/884/14
Data podjęcia: 25-06-2014
Data opublikowania: 06-08-2014
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku, poz. 2739
Data wejścia w życie: 21-08-2014
Tytuł Uchwały: w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami
Ewentualne adnotacje:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2015r. sprawy ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na Uchwałę Rady Miasta Olsztyna

  • stwierdza nieważność uchwały nr LV/884/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami w części dotyczącej: § 2 pkt. 5; § 4 ust. 1 pkt. 11 i 13; § 9 ust. 3, § 9 ust. 4; § 26 ust. 1; § 27 ust. 2; § 27 ust. 4;
  • oddala skargę w pozostałym zakresie

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LV/884/14 w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-06-17 08:46:16
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2014-06-17
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-02-15 09:08:19