UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LV/885/14
Data podjęcia: 25-06-2014
Data opublikowania: 04-08-2014
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku, poz. 2713
Data wejścia w życie: 04-09-2014
Tytuł Uchwały: w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu parkowego Korczaka – Mleczna” w Olsztynie.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LV/885/14 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu parkowego Korczaka – Mleczna” w Olsztynie.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-06-16 15:44:57
Wytworzył: Magdalena Rafalska
Data wytworzenia: 2014-06-16
Odpowiedzialny: Magdalena Rafalska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-08-06 10:57:07