UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LV/880/14
Data podjęcia: 25-06-2014
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 25-06-2014
Tytuł Uchwały:
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pt.: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2014 r.” Projekt współfinasowany jest w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LV/880/14 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pt.: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2014 r.” Projekt współfinasowany jest w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-06-16 15:17:04
Wytworzył: Elżbieta Kiernozek
Data wytworzenia: 2014-06-16
Odpowiedzialny: Elżbieta Kiernozek
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2014-07-02 14:59:45