UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA OLSZTYNA

Numer:

218

Data podjęcia:

10-06-2014

Tytuł:

zmieniające Zarządzenie nr 84 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: - związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna, - z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Treść zarządzenia:
PDF, 33,43 KB metryczka
PDF, 70,60 KB metryczka
Zmienione przez:
Utraciło moc Zarządzeniem:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 218 z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 84 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: - związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna, - z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2014-06-10 08:52:10
Wytworzył: Aneta Howara
Data wytworzenia: 2014-06-10
Odpowiedzialny: Aneta Arcipowska
Ostatnio modyfikował: Aneta Howara
Data modyfikacji: 2014-06-12 10:15:33