UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLVI/758/13
Data podjęcia: 18-11-2013
Data opublikowania: 11-12-2013
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz. 3395
Data wejścia w życie: 01-01-2014
Tytuł Uchwały: w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLVI/758/13 w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-11-13 14:59:10
Wytworzył: Dorota Lewkowicz
Data wytworzenia: 2013-11-13
Odpowiedzialny: Dorota Lewkowicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-11-30 14:10:32