UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA OLSZTYNA

Numer:

403

Data podjęcia:

18-10-2013

Tytuł:

zmieniające zarządzenie Nr 544 z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2013 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, - związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna w latach 2013-2021

Treść zarządzenia:
PDF, 34,08 KB metryczka
PDF, 46,89 KB metryczka
Zmienione przez:
Utraciło moc Zarządzeniem:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 403 z dnia 18 października 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 544 z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2013 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, - związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna w latach 2013-2021
Wprowadził do BIP: Dominika Biernacka
Data udostępnienia: 2013-10-18 09:06:45
Wytworzył: Aneta Howara
Data wytworzenia: 2013-10-18
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Aneta Howara
Data modyfikacji: 2013-10-24 13:27:29