UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLI/718/13
Data podjęcia: 28-08-2013
Data opublikowania: 23-09-2013
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz. 2703
Data wejścia w życie: 08-10-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLI/718/13 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-08-21 09:14:17
Wytworzył: Zbigniew Karpowicz
Data wytworzenia: 2013-08-21
Odpowiedzialny: Zbigniew Karpowicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-05-30 10:04:07