UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXIX/688/13
Data podjęcia: 26-06-2013
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 26-06-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym  10 - letniej umowy dzierżawy na grunt zabudowany pawilonem handlowym o powierzchni 68 m2 położony przy ul. Gdyńskiej oznaczony w ewidencji gruntów obrębu  101 m. Olsztyna jako działka nr 20/1 o powierzchni 159 m2
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIX/688/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 10 - letniej umowy dzierżawy na grunt zabudowany pawilonem handlowym o powierzchni 68 m2 położony przy ul. Gdyńskiej oznaczony w ewidencji gruntów obrębu 101 m. Olsztyna jako działka nr 20/1 o powierzchni 159 m2
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-06-18 08:14:45
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2013-06-18
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-07-02 15:14:32