UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Deklaracje o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymiWłaściciele nieruchomości są zobowiązani w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. złożyć do Prezydenta Olsztyna deklarację oowysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Deklaracje można składać w następujący sposób:
- w Kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna (parter, pokój 20),
- przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn,
- przesyłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, podpisując deklarację Profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Do pierwszej składanej deklaracji właściciel nieruchomości obowiązany jest dołączyć kopię dotychczasowej umowy na odbieranie odpadów komunalnych – w przypadku deklaracji przesyłanej elektronicznie ma to być skan dotychczasowej umowy.

Opłata za odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW od 1 kwietnia 2019 r:

Dla nieruchomości zamieszkałych:

- 18 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

- 36 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 14 zł za pojemnik o pojemności 80 l,

- 20 zł za pojemnik o pojemności 110 l,

- 38 zł za pojemnik o pojemności 240 l,

- 141 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,

- 851 zł za pojemnik KP-7.

Dla nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 28 zł za pojemnik o pojemności 80 l,

- 40 zł za pojemnik o pojemności 110 l,

- 76 zł za pojemnik o pojemności 240 l,

- 282 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,

- 1702 zł za pojemnik KP-7.


STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW (od lipca 2013 r. do 31 marca 2019 r.):

Dla nieruchomości zamieszkałych:

- 14,41 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

- 9,80 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

- 12 zł za pojemnik o pojemności 80 l,

- 16 zł za pojemnik o pojemności 110 l,

- 31 zł za pojemnik o pojemności 240 l,

- 115 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,

- 691 zł za pojemnik KP-7.

Dla nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 8 zł za pojemnik o pojemności 80 l,

- 11 zł za pojemnik o pojemności 110 l,

- 21 zł za pojemnik o pojemności 240 l,

- 78 zł za pojemnik o pojemności 1100 l,

- 470 zł za pojemnik KP-7.

Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

- 16 zł /rok jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
- 25 zł / rok jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


Formularz elektroniczny deklaracji:
Przejdź do formularzaWięcej informacji - karta usługi oraz wzory dokumentów:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2013-04-05 12:00:52
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2013-04-05
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-03-26 13:11:46