UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXIV/605/13
Data podjęcia: 27-03-2013
Data opublikowania: 26-04-2013
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz. 1718
Data wejścia w życie: 11-05-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIV/605/13 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-03-18 15:42:46
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2013-03-18
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-04-26 14:43:05