UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXIV/604/13
Data podjęcia: 27-03-2013
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie:
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Olsztyna
Ewentualne adnotacje: WSA w Olsztynie orzeczeniem II SA/Ol 535/13 stwierdza nieważność § 1 ust. 3 i 4 uchwały.
Orzeczenie nieprawomocne.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIV/604/13 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-03-18 10:31:09
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2013-03-18
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-07-17 12:44:09