UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXII/592/13
Data podjęcia: 27-02-2013
Data opublikowania: 10-04-2013
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 25-04-2013
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyn
Ewentualne adnotacje: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013r., poz. 1483

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXII/592/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-02-19 09:06:12
Wytworzył: Alicja Kołakowska
Data wytworzenia: 2013-02-19
Odpowiedzialny: Alicja Kołakowska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2013-04-12 14:13:48