UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA OLSZTYNA

Numer:

38

Data podjęcia:

30-01-2013

Tytuł:

zmieniające zarządzenie Nr 544 z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2013 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, - związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna  w latach 2013-2021

Treść zarządzenia:
PDF, 28,07 KB metryczka
PDF, 55,69 KB metryczka
Zmienione przez:
Utraciło moc Zarządzeniem:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 38 z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 544 z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2013 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, - związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna w latach 2013-2021
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2013-02-01 09:54:23
Wytworzył: Paulina Kaczmarczyk
Data wytworzenia: 2013-01-30
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2013-03-08 10:32:44