UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXI/562/13
Data podjęcia: 30-01-2013
Data opublikowania: 20-03-2013
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz. 1261
Data wejścia w życie: 30-01-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXI/562/13 w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-01-18 08:52:09
Wytworzył: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data wytworzenia: 2013-01-18
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-05-02 12:16:37