UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:

a)  opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania Komisji,

b)  profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia,

c)  kreowanie polityki prorodzinnej,

d)  szeroko pojęta pomoc olsztyńskim rodzinom,

e)  potrzeby olsztyńskich rodzin w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży,

f)  formy opieki nad dziećmi i młodzieżą pozbawioną naturalnej opieki rodzicielskiej (całodobowe placówki wychowawcze, rodzinne domy dziecka, pogotowie rodzinne, rodzicielstwo zastępcze adopcyjne),

g)  stan bezrobocia i podejmowane działania przez Miejski Urząd Pracy,

h) nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych służby zdrowia- Miejskiego Szpitala Zespolonego i Przychodni Specjalistycznej,

i) pomoc społeczna i analiza warunków życia osób bezdomnych- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Schronisko dla Bezdomnych,

j)  pomoc w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych- Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych,

k)  przeciwdziałanie patologiom społecznym- współpraca z Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień,

l)  nadzór nad funkcjonowaniem żłobków miejskich,

m)   inwestycje w służbie zdrowia i opiece społecznej,

n) monitorowanie programów zdrowia realizowanych przy pomocy środków pochodzących z budżetu miasta,

o)  monitorowanie stanu zabezpieczenia mieszkańców w podstawową opiekę zdrowotną,

p)  monitorowanie stanu sanitarnego miasta,

q)  nadzór nad medycyną szkolną,

r)  monitorowanie programów promocji zdrowia realizowanych ze środków z budżetu miasta,

s)  polityka finansowa w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Obsługuje Komisję: 
Joanna Bartkowska tel. (0-89) 527-31-11 wew. 442

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-01-15 12:26:51
Wytworzył: Sylwia Szech
Data wytworzenia: 2013-01-15
Odpowiedzialny: Sylwia Szech
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Witkowska
Data modyfikacji: 2013-09-26 15:03:53