UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVIII/497/12
Data podjęcia: 31-10-2012
Data opublikowania: 27-11-2012
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r., poz. 3217
Data wejścia w życie: 12-12-2012
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVIII/497/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2012-10-24 14:32:22
Wytworzył: Halina Ciunel
Data wytworzenia: 2012-10-24
Odpowiedzialny: Halina Ciunel
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-08-06 13:10:09