UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVIII/500/12
Data podjęcia: 31-10-2012
Data opublikowania: 29-11-2012
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r., poz. 3262
Data wejścia w życie: 14-12-2012
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/151/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVIII/500/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/151/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2012-10-23 14:30:31
Wytworzył: Katarzyna Andruszkiewicz
Data wytworzenia: 2012-10-23
Odpowiedzialny: Alicja Patalon
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-01-08 12:15:37