UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVIII/512/12
Data podjęcia: 31-10-2012
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 31-10-2012
Tytuł Uchwały: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
PPT, 541 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVIII/512/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna.
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2012-10-23 14:18:51
Wytworzył: Andrzej Matyka
Data wytworzenia: 2012-10-23
Odpowiedzialny: Magdalena Rafalska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2012-11-07 09:18:38