UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVIII/504/12
Data podjęcia: 31-10-2012
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 31-10-2012
Tytuł Uchwały: w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Olsztyna upoważnionego do wykonywania czynności związanych z wydaniem polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Olsztyna i określenia stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd radnego Rady Miasta Olsztyna w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością gminy
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVIII/504/12 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Olsztyna upoważnionego do wykonywania czynności związanych z wydaniem polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Olsztyna i określenia stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd radnego Rady Miasta Olsztyna w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością gminy
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2012-10-23 14:01:42
Wytworzył: Olga Zabolewicz
Data wytworzenia: 2012-10-23
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-04-08 11:31:15