UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVIII/499/12
Data podjęcia: 31-10-2012
Data opublikowania: 29-11-2012
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r., poz. 3261
Data wejścia w życie: 14-12-2012
Tytuł Uchwały: w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
Ewentualne adnotacje: § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Podstawę ustalenia wysokości stypendium zwanej dalej „podstawą” stanowi kwota 300 zł.”.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVIII/499/12 w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2012-10-23 13:58:39
Wytworzył: Alicja Patalon
Data wytworzenia: 2012-10-23
Odpowiedzialny: Alicja Patalon
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2016-11-09 12:44:06