UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVIII/507/12
Data podjęcia: 31-10-2012
Data opublikowania: 21-11-2012
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012r., poz. 3104
Data wejścia w życie: 06-12-2012
Tytuł Uchwały: w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVIII/507/12 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2012-10-23 13:56:16
Wytworzył: Anna Juszczyszyn
Data wytworzenia: 2012-10-23
Odpowiedzialny: Anna Juszczyszyn
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-18 11:16:49