UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVIII/501/12
Data podjęcia: 31-10-2012
Data opublikowania: 13-11-2012
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz. 3017
Data wejścia w życie: 31-10-2012
Tytuł Uchwały: w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVIII/501/12 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2012-10-23 12:10:50
Wytworzył: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data wytworzenia: 2012-10-23
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-04-11 10:35:33