UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVI/459/12
Data podjęcia: 29-08-2012
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie:
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Olsztyna
Ewentualne adnotacje: Stwierdzono nieważność uchwały. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PN.4131.239.2012 z dnia 5.10.2012r.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVI/459/12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2012-08-23 21:44:21
Wytworzył: Teresa Wiśniewska
Data wytworzenia: 2012-08-23
Odpowiedzialny: Teresa Wiśniewska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-31 12:12:54