UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXIV/435/12
Data podjęcia: 27-06-2012
Data opublikowania: 07-08-2012
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012r., poz. 2248
Data wejścia w życie: 21-08-2012
Tytuł Uchwały: w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna terenów zieleni wokół Starego Miasta przy ul. Feliksa Nowowiejskiego – dla terenu usług 2UT.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIV/435/12 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna terenów zieleni wokół Starego Miasta przy ul. Feliksa Nowowiejskiego – dla terenu usług 2UT.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2012-06-19 15:25:55
Wytworzył: Andrzej Matyka
Data wytworzenia: 2012-06-27
Odpowiedzialny: Magdalena Rafalska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-31 10:53:23