UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XX/329/12
Data podjęcia: 29-02-2012
Data opublikowania: 03-04-2012
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2012r., poz. 1187)
Data wejścia w życie: 18-04-2012
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XX/329/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2012-02-20 13:21:55
Wytworzył: Barbara Budziłek
Data wytworzenia: 2012-02-20
Odpowiedzialny: Barbara Budziłek
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-08-06 13:01:49