UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XX/333/12
Data podjęcia: 29-02-2012
Data opublikowania: 10-04-2012
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012r., poz. 1228
Data wejścia w życie: 25-04-2012
Tytuł Uchwały: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XX/333/12 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2012-02-20 13:18:45
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2012-02-20
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-27 14:48:47