UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA OLSZTYNA

Numer:

459

Data podjęcia:

20-12-2011

Tytuł:

zmieniające Zarządzenie Nr 291 Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie pod nazwą: kompetencje naszym celem

Treść zarządzenia:
DOC, 28 KB metryczka
Zmienione przez:
Utraciło moc Zarządzeniem:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 459 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 291 Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie pod nazwą: kompetencje naszym celem
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2011-12-20 09:47:06
Wytworzył: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data wytworzenia: 2011-12-20
Odpowiedzialny: Ewa Bertrand-Zbierska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2011-12-21 09:11:47