UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XVIII/283/11
Data podjęcia: 15-12-2011
Data opublikowania: 14-02-2012
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz. 722
Data wejścia w życie: 29-02-2012
Tytuł Uchwały: w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XVIII/283/11 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-12-12 09:11:16
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-12-12
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-29 09:52:07