UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:
a) opiniowanie projektów uchwał w sprawach związanych z gospodarką komunalną i infrastrukturą miasta,
b) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zbycia i nabycia nieruchomości przez miasto,
c) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
d) opiniowanie projektów uchwał dotyczących nazewnictwa ulic, mostów i placów,
e) ocena projektów Wieloletnich Planów Inwestycyjnych,
f) ocena działalności i realizacji wykonywania zadań i przyjętych programów przez spółki i jednostki organizacyjne miasta związane z gospodarką komunalną,
g) kontrola okresowa prawidłowości realizacji, postępu robót i zabezpieczenia jednostek gospodarki komunalnej do sezonu eksploatacyjnego (wizje lokalne w terenie),
h) inicjowanie i ocena zadań związanych z funkcjonowaniem gospodarki komunalnej w mieście,
i) ochrona środowiska i gospodarka odpadami komunalnymi,
j) lokalny transport zbiorowy,
k) zaopatrzenie w energię cieplną, wodę i odprowadzanie ścieków,
l) budownictwo społeczne,
m) targowiska miejskie, cmentarze komunalne, budownictwo komunalne, budowa i utrzymanie dróg gminnych, placów i mostów oraz organizacja ruchu drogowego,
n) współpraca z Jednostkami Realizującymi Projekty oraz przyjmowanie informacji o stanie zaawansowania prac nad pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
Obsługuje Komisję: 
Cecylia Alancewicz tel. (0-89) 527-31-11 wew. 224

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2011-01-12 15:43:56
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-01-12
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Witkowska
Data modyfikacji: 2012-10-16 09:35:47