UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:
a) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania Komisji,
b) profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia,
c) nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych służby zdrowia – Miejskiego Szpitala Zespolonego i Przychodni Specjalistycznej,
d) pomoc społeczna i analiza warunków życia osób bezdomnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Schronisko dla Bezdomnych,
e) pomoc w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych – Miejski Zespół ds.Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych,
 f) przeciwdziałanie patologiom społecznym – współpraca z Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
g) nadzór nad funkcjonowaniem żłobków miejskich,
h) inwestycje w służbie zdrowia i opiece społecznej,
i) monitorowanie programów zdrowia realizowanych przy pomocy środków pochodzących z budżetu miasta,
j) monitorowanie stanu zabezpieczenie mieszkańców w podstawową opiekę zdrowotną,
k) monitorowanie stanu sanitarnego miasta,
l) nadzór nad medycyną szkolną,
m) monitorowanie programów promocji zdrowia realizowanych ze środków z budżetu miasta,
n) polityka finansowa w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Obsługuje Komisję: 
Joanna Bartkowska tel. (0-89) 527-31-11 wew. 442

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2011-01-12 15:42:06
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-01-12
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Witkowska
Data modyfikacji: 2012-09-28 08:41:40