UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Sportu i Rekreacji

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:
a) opiniowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
b) opiniowanie projektu budżetu gminy i sprawozdań z jego realizacji w zakresie właściwości komisji,
c) współpraca ze związkami i klubami sportowymi – promowanie sportu kwalifikowanego,
d) prowadzenie konsultingu i współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i sportu w sprawie realizowania niektórych form działalności na terenie miasta,
e) prowadzenie analizy stanu obiektów sportowych i sportowo – rekreacyjnych,
f) polityka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego,
g) tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji w mieście,
h) wspieranie inicjatyw służących rozwojowi sportu i rekreacji,
i) promocja inicjatyw sportowych,
j) wnioskowanie, rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych ze sportem, rekreacją i kulturą fizyczną.
Obsługuje Komisję: 
Joanna Bartkowska tel. (0-89) 527-31-11 wew. 442

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Sportu i Rekreacji
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2011-01-12 14:55:16
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-01-12
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2014-03-18 08:43:44