UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Prawa i Samorządności

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:
a) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania Komisji,
b) opiniowanie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia mieszkańców oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,
c) opiniowanie projektów uchwał dotyczących Statutu Miasta oraz statutów jednostek organizacyjnych miasta,
d) ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego – współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską,
e) współpraca i koordynacja działań jednostek pomocniczych miasta (rady osiedli),
f) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
g) opiniowanie rozwiązań komunikacyjnych pod względem bezpieczeństwa,
h) działania na rzecz umacniania obowiązującego systemu prawnego i poszanowania praworządności.
Obsługuje Komisję: 
Aleksandra Witkowska tel. (0-89) 527-31-11 wew. 442

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Prawa i Samorządności
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2011-01-12 14:48:12
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-01-12
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-07-11 12:10:49