UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Budżetu i Finansów

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:
a) koordynowanie procesu tworzenia projektu budżetu miasta,
b) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie miasta,
c) opiniowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych,
d) opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek,
e) opiniowanie projektów uchwał dotyczących przystępowania miasta do spółek, związków i porozumień,
f) opiniowanie innych projektów uchwał dotyczących zakresu działania Komisji,
g) analiza realizacji budżetu miasta,
h) bieżące zarządzanie finansami miasta,
i) przekształcenia własnościowe spółek miejskich.
Obsługuje Komisję: 
Aleksandra Witkowska tel. (0-89) 527-31-11 wew. 442

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Budżetu i Finansów
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2011-01-12 14:43:06
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-01-12
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2012-05-04 15:22:36