UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrola realizacji uchwał Rady,
2) kontrola bieżąca wykonania budżetu (w ciągu roku budżetowego),
3) kontrola gospodarowania mieniem komunalnym,
4) kontrola sposobu i trybu realizacji interpelacji i wniosków radnych,
5) opiniowanie wykonania budżetu gminy,
6) formułowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Prezydentowi,
7) opiniowanie wniosków o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta,
8) ocena działalności Prezydenta w zakresie wynikającym z upoważnienia udzielonego przez Radę,
9) przygotowywanie materiałów dla rady celem rozpatrzenia skarg obywateli na działalność Prezydenta.
Obsługuje Komisję: 
Aleksandra Witkowska tel. (0-89) 527-31-11 wew. 442

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Rewizyjna
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2011-01-07 10:37:19
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-01-07
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Witkowska
Data modyfikacji: 2012-11-08 11:17:37