UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LXIV/738/10
Data podjęcia: 28-07-2010
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie:
Tytuł Uchwały: zmieniający uchwałę Nr LVIII/773/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn.
Ewentualne adnotacje: Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody PN.0911-186/10 stwierdzono nieważność uchwały.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LXIV/738/10 zmieniający uchwałę Nr LVIII/773/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn.
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2010-07-22 11:32:49
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2010-07-22
Odpowiedzialny: Aleksandra Witkowska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2013-01-05 21:44:25