UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LXII/717/10
Data podjęcia: 26-05-2010
Data opublikowania: 29-06-2010
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2010 roku Nr 93, poz. 1456
Data wejścia w życie: 14-07-2010
Tytuł Uchwały: zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn, w tym zasady i kryteria wynajmu lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LXII/717/10 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn, w tym zasady i kryteria wynajmu lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-05-20 09:46:06
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-05-20
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-28 21:25:26