UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LXII/723/10
Data podjęcia: 26-05-2010
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 26-05-2010
Tytuł Uchwały: w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawawłasności lokali niemieszkalnych położonych w Olsztynie przy ul. Św.Barbary 9/Stare Miasto 7 wraz z udziałem w prawie własności gruntu w zamian za przekazanie Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawa własności działek położonych w Olsztynie przy ul. T. Szewczenki
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LXII/723//10 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawawłasności lokali niemieszkalnych położonych w Olsztynie przy ul. Św.Barbary 9/Stare Miasto 7 wraz z udziałem w prawie własności gruntu w zamian za przekazanie Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawa własności działek położonych w Olsztynie przy ul. T. Szewczenki
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-05-19 16:58:26
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-05-19
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-09-30 13:54:41