UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LVIII/663/10
Data podjęcia: 24-02-2010
Data opublikowania: 16-04-2010
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2010r., Nr 50, poz. 844
Data wejścia w życie: 01-05-2010
Tytuł Uchwały: w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Olsztyn
Ewentualne adnotacje: Rozstrzygnięciem nadzorczym (PN.0911-54/10) Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej § 1 pkt 3 w zakresie słów "oraz planowane zamknięcie".

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LVIII/663/10 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Olsztyn
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-02-16 11:08:09
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-02-16
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2017-09-08 09:28:10